Onze visie

Wij geloven in een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en waaraan iedereen kan deelnemen, binnen zijn of haar mogelijkheden. We zien het onderwijs als een belangrijke hefboom om dit te realiseren.

Diversity is a fact, inclusion is an act.

Onze missie

Ons leersteuncentrum heeft tot doel kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood maximaal en effectief ondersteuning te bieden. Dit gebeurt door middel van expertisedeling en in co-creatie met de scholen voor gewoon onderwijs. Het resultaat moet voelbaar zijn op de klasvloer en is er ook op gericht de betrokken leerkrachten en ouders te ondersteunen en sterker te maken.

If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.

Onze strategie

Talentgericht werken

We zetten de spotlights op de sterktes van leerlingen, leerkrachten, teams, ouders, externen en ondersteuners. Doen wat je goed kan en graag doet, geeft energie.

Zelfstandigheid en toekomstgerichtheid

We kiezen voor acties en maatregelen die als doel hebben de leerling en zijn omgeving zelfstandig te maken. We werken met doelen die toekomstgericht zijn en op lange termijn zinvol zijn.

Welbevinden en haalbaarheid

We gaan samen met de school aan de slag om een omgeving te creëren waarin zowel de leerling als alle betrokken partijen zich goed voelen. We streven naar haalbare en realistische acties voor elke situatie.

Maatwerk

Elke hulpvraag wordt op maat van de leerling en zijn specifieke context behandeld. De ondersteuning wordt steeds flexibel ingevuld naargelang de noden.

Levenslang leren

Wij zetten sterk in op de professionalisering van onszelf als ondersteuners. Met methodieken als intervisie, supervisie, teamoverleg, werkgroepen, externe nascholing wordt alle expertise continu gedeeld en verruimd. We zijn blijvend in ontwikkeling. We streven ernaar om deze waarde mee te geven aan onze leerlingen en leerkrachten.

Doelgerichte en cyclische handelingsplanning

Voor elke leerling worden persoonlijke en specifieke doelen opgesteld. Deze doelen worden opgesteld i.s.m. de leerling, school, CLB, externen en ouders. De doelen worden regelmatig geëvalueerd. Afhankelijk van de evaluatie kunnen doelen worden afgerond of bijgestuurd.

Handelingsgericht werken

We werken zowel leerling-als leerkracht gericht met als doel onze ervaring en expertise te vertalen naar het gewoon onderwijs en zo de schoolteams duurzaam te versterken in hun “leerkrachtig” zijn. We creëren een sfeer van vertrouwen en veiligheid. We gaan in verbinding en schrijven een samenverhaal.

Regionale multidisciplinaire werking

Elk regionaal team is multidisciplinair samengesteld. Daarnaast doet het beroep op de expertise van kiné’s en orthopedagogen en op die van onze collega’s in de school voor buitengewoon onderwijs. Op die manier is een maximale hoeveelheid kennis en ervaring aanwezig. We zetten in op continuïteit en een  vertrouwensrelatie met de schoolteams. Scholen hebben één of meerdere vaste ondersteuners maar kunnen ook steeds rekenen op de expertise van de collega’s uit het miniteam of uit het grote team.