Voor wie?

Wie heeft recht op ondersteuning vanuit het leersteuncentrum?

Scholen bieden aan al hun leerlingen ondersteuning vanuit hun brede basiszorg. Wanneer een individuele leerling nog meer ondersteuning nodig heeft kan de school extra maatregelen bieden vanuit de verhoogde zorg. In sommige gevallen is ook deze hulp nog niet toereikend.  De school stelt dan een hulpvraag aan het CLB. Het CLB loopt een HGD-traject met de leerling. Door middel van dit traject gaat het  CLB op zoek naar de beste oplossing voor deze leerling. Uit een HGD-traject kan blijken dat Leersteun het beste tegemoet komt aan de noden van de leerling.

Het CLB schrijft dan een verslag uit waarmee de leerling beroep kan doen op leersteun.

Er bestaan verschillende soorten verslagen:

Het Gemeenschappelijk Curriculumverslag of GC-verslag: de leerling volgt het gemeenschappelijk curriculum en kan een attest of diploma behalen.

Het Individueel aangepast curriculumverslag of IAC-verslag: Met dit verslag kunnen de ouders/leerlingen kiezen of de leerling les volgt in het gewoon of het buitengewoon onderwijs. Deze leerling volgt niet meer het gemeenschappelijk curriculum. Er worden aangepaste doelen voor hem opgesteld.

Het OV-4 verslag: De leerling kan de lessen volgen in een school voor gewoon onderwijs of in een school voor buitengewoon onderwijs.
De leerling volgt het gemeenschappelijk curriculum maar er kunnen aanpassingen op maat gemaakt worden.