Samenstelling van ons team

Het team bestaat uit een 50-tal enthousiaste en gemotiveerde leerondersteuners.

Bij het samenstellen van het team hebben we ernaar gestreefd om een zo breed mogelijke waaier aan kennis, expertise en disciplines in huis te halen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden van onze leerlingen, leerkrachten en scholen. Bij LSC Kolibrie werken leerkrachten van verschillende onderwijsniveaus, logopedisten, ergotherapeuten, orthopedagogen, psychologen en maatschappelijk werkers.

Wij hebben zowel jonge collega’s met frisse ideeën als iets oudere collega’s met tonnen ervaring. Deze ervaring brachten ze mee vanuit verschillende contexten zoals scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, revalidatiecentra, de welzijnssector, ziekenhuizen en privépraktijken.

We all should know that diversity makes for a rich tapestry and we must understand that all the treads of the tapestry are equal no matter what their colour.

De miniteams

Onze scholen zijn verspreid over een grote regio die zich uitstrekt van Zelzate tot Deerlijk en van Maldegem tot de Pinte. Wij hebben ervoor gekozen om dit gebied op te delen in een aantal kleinere regio’s. In elke regio is een miniteam actief. Elk miniteam is samengesteld uit een aantal collega’s met een zo breed mogelijke waaier aan expertise. Dit heeft vele voordelen:

  • De ondersteuners zijn veel op hun scholen aanwezig en kunnen een goede band met het schoolteam opbouwen.
  • De verplaatsingen worden tot een minimum herleid. Dat is zowel een voordeel voor scholen en leerlingen als voor het milieu.
  • Elke school heeft een maximum aan expertise ter beschikking.
  • Elk miniteam heeft een regioverantwoordelijke die het eerste aanspreekpunt voor de ondersteuners is.

Het kernteam

De directeur vormt samen met de miniteamverantwoordelijken het kernteam. In het kernteam wordt het beleid van het leersteuncentrum uitgetekend. Op die manier kunnen wij bij de organisatie van ons team maximaal rekening houden met de verschillende scholen en contexten waar de ondersteuners actief zijn. Het is immers ons doel en onze visie om voor elke school en voor elke leerling maatwerk te leveren.